För spelningsförfrågningar: manager@attra.nu

Attrapperna: attrapperna@attra.nu

Övriga kontakter

Föreningens ordförande: ordforande@attra.nu

Kapellmästare: kapellmastare@attra.nu

Webansvarig: webmaster@attra.nu

Kassör: kassor@attra.nu

PR-ansvarig: pr@attra.nu

Fakturering

Adress:
Attraktionsorkestern
c/o Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Plusgiro: 26 30 76 – 2

Organisationsnummer: 817606-0401

Styrelse

Ordförande: Petter Nordblom

Vice ordförande: Johanna Stafström

Kassör: Jonatan Bromander

Sekreterare: Viktor Backlund

Kapellmästare: Jens Ljungberg

Balettchef: Elin Westman

Manager: Pär Lindberg

PR-ansvarig: Simon Ärlebrandt

Övrig ledamot: Niklas Caster

Länkar

Attra på Facebook: http://www.facebook.com/Attraktionsorkestern

Attra på Spotify: Attraktionsorkestern

Attra på Youtube: https://www.youtube.com/user/Attraktionsorkestern

Attra på Instagram: https://www.instagram.com/atttra/

Norrlands nation: http://www.norrlandsnation.se/

Orkesterkonventet: http://www.kuratorskonventet.se/default.asp?sc=page&katID=42&sid=29

Riks-SMASK: http://www.rikssmask.se/

Trumslagaren Online (sponsor): http://www.trumslagaren.se/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *