Kontakta oss

 

 

För spelningsförfrågningar: manager@attra.nu

Attrapperna: attrapperna@attra.nu

 

Föreningens ordförande: ordforande@attra.nu

Kapellmästare: kapellmastare@attra.nu

Webansvarig: webmaster@attra.nu

Kassör: kassor@attra.nu

PR-ansvarig: pr@attra.nu

 

Fakturering

Adress:
Attraktionsorkestern
c/o Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

Plusgiro: 26 30 76 – 2

Organisationsnummer: 817606-0401

Styrelse

Ordförande: Joakim Nyberg

Vice ordförande: Anton Larne

Kassör: Victor Lundqvist

Sekreterare: 

Kapellmästare: Adam Rosvall

Balettchef: Petra Berndalen

Manager: Adam Rosvall

PR-ansvarig: 

Övrig ledamot: 

 

Länkar

Attra på Facebook:
http://www.facebook.com/Attraktionsorkestern

Attra på Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/Attraktionsorkestern

Attra på Youtube:
https://www.youtube.com/user/Attraktionsorkestern

Attra på Instagram: 
https://www.instagram.com/atttra/

Norrlands nation:
http://www.norrlandsnation.se/

Orkesterkonventet:
http://www.kuratorskonventet.se/default.asp?sc=page&katID=42&sid=29

Riks-SMASK:
http://www.rikssmask.se/

Trumslagaren Online (sponsor):
http://www.trumslagaren.se/